学习啦——文学网 > 诗词大全 > 诗词鉴赏 > 《曹刿论战原文及翻译》正文

曹刿论战原文及翻译

时间:2015-10-19 09:58:01本文内容及图片来源于读者投稿,如有侵权请联系xuexila888@qq.com 适佳 我要投稿

 《曹刿论战》是《左传》中的一篇文章,出自《左传·庄公十年》,题目是后人所起。学习啦小编这里为大家整理了这首作品的原文和翻译,希望大家喜欢。

 《曹刿论战》的原文:

 作者:左丘明【先秦】

 十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

 公与之乘。战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

 既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之,夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

曹刿论战原文及翻译

 《曹刿论战》的注释:

 1、【曹刿(guì)】:又名曹沫。春秋时鲁国大夫。著名的军事理论家。

 2、【十年】:鲁庄公十年(公元前684年)。

 3、【齐师】:齐国的军队。齐,在今山东省中部。师,军队

 4、【伐】:讨伐 ,攻打。

 5、【我】:我,指鲁国。鲁,在今山东省西南部。《左传》传为鲁国史官而作,故称鲁国为“我”。

 6、【公】:诸侯的通称,这里指鲁庄公。

 7、【肉食者】:原指吃肉的人。这里指居高位,享厚禄的人。

 8、【谋】:谋划。

 9、【间(jiàn)】:参与。

 10、【鄙】:鄙陋,这里指目光短浅。

 11、【乃】:于是,就。

 12、【何以战】:即“以何战”宾语前置,凭借什么作战?以:介词,凭,靠。后文“可以一战”以字同此解。

 13、【衣食所安,弗敢专也】:衣服食物这类养生的东西,不敢独自享用。安:有“养”的意思。弗:不。专:独自专有,个人专有。

 14、【必以分人】:省略句,省略了"之",完整的句子是“必以之分人”,一定把它分给别人。以,把。人:指鲁庄公身边的近臣或贵族。

 15、【徧】:同“遍”,遍及,普遍,普及。

 16、【牺牲玉帛(bó)】:古代祭祀用的祭品。牺牲,祭祀用的猪、牛、羊等。玉,玉器。帛,丝织品。

 17、【加】:虚报夸大。

 18、【孚(fú)】:为人所信服。

 19、【福】:名词作动词,赐福,保佑。

 20、【狱】:诉讼案件。

 21、【察】:明察。

 22、【情】:(依据)实际判断。

 23、【忠之属也】:(这是)尽了本职的一类(事情)。忠,尽力做好分内的事。属,类,一类。

 24、【可以一战】:就是“可以之一战”,可以凭借这个条件打仗,可:可以;以:凭借。

 25、【战则请从】:(如果)作战,请允许(我)跟从去。从:随行,跟从

 26、【长勺】:鲁国地名,今山东莱芜东北。

 27、【鼓】:名词作动词,击鼓进军。古代作战,击鼓命令进军。下文的“三鼓”,就是三次击鼓命令军队出击。

 28、【败绩】:大败。

 29、【驰】:驾车马(追击)。

 30、【辙(zhé)】:车轮辗出的痕迹。

 31、【轼】:车厢前的横木,作扶手用。

 32、【遂】:于是,就。

 33、【逐】:追赶,追击。

 34、【既克】:已经战胜。既,已经。克,战胜,攻下。

 35、【夫(fú)战,勇气也】:作战靠的是勇气。夫,发语词,议论或说明时,用在句子开头,没有实在意义。

 36、【一鼓作气】:第一次击鼓(能够)振作(士兵们的)勇气。作,振作。

 37、【再】:第二。

 38、【三】:第三次。

 39、【盈】:充满。这里指旺盛。

 40、【伏】:有埋伏。

 41、【靡(mǐ)】:倒下。

 41、【测】:估计,推测

 《曹刿论战》的翻译:

 鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国。鲁庄公将要迎战。曹刿请求拜见鲁庄公。他的同乡说:“当权的人自会谋划这件事,你又何必参与呢?”曹刿说:“当权的人目光短浅,不能深谋远虑。”于是入朝去见鲁庄公。曹刿问:“您凭借什么作战?”鲁庄公说:“衣食(这一类)养生的东西,我从来不敢独自专有,一定把它们分给身边的大臣。”曹刿回答说:“这种小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会顺从您的。”鲁庄公说:“祭祀用的猪牛羊和玉器、丝织品等祭品,我从来不敢虚报夸大数目,一定对上天说实话。”曹刿说:“小小信用,不能取得神灵的信任,神灵是不会保佑您的。”鲁庄公说:“大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,但我一定根据实情(合理裁决)。”曹刿回答说:“这才尽了本职一类的事,可以(凭借这个条件)打一仗。如果作战,请允许我跟随您一同去。”到了那一天,鲁庄公和曹刿同坐一辆战车。在长勺和齐军作战。鲁庄公将要下令击鼓进军。曹刿说:“现在不行。”等到齐军三次击鼓之后。曹刿说:“可以击鼓进军了。”齐军大败。鲁庄公又要下令驾车马追逐齐军。曹刿说:“还不行。”说完就下了战车,察看齐军车轮碾出的痕迹,又登上战车,扶着车前横木远望齐军的队形,这才说:“可以追击了。”于是追击齐军。打了胜仗后,鲁庄公问他取胜的原因。曹刿回答说:“作战,靠的是士气。第一次击鼓能够振作士兵们的士气。第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就耗尽了。他们的士气已经消失而我军的士气正旺盛,所以才战胜了他们。像齐国这样的大国,他们的情况是难以推测的,怕他们在那里设有伏兵。后来我看到他们的车轮的痕迹混乱了,望见他们的旗帜倒下了,所以下令追击他们。”

[曹刿论战原文及翻译]相关的文章

Copyright @ 2006 - 2018 学习啦 All Rights Reserved

学习啦 版权所有 粤ICP备15032933号-1

学习啦 学习啦

回到顶部